Özel Nuh’un Gemisi Aile Danışma Merkezi

nuhun-gemisi

Merkezin en büyük farkı, bizzat yaşanılarak kazanılmış deneyim

  • Merkezin kurucusu Mine Nişlioğlu, “Çocuğu herhangi bir gelişimsel bozukluk veya sorun yaşayan her annenin yaşayacaklarını ben yaşadım. Neler yapılması gerektiğini, hangi alanlarda eksiklikler olduğunu, itibar edilip es geçilmesi gerekenleri, sürecin maddi ve manevi zorluklarını, harcanan para ve kazanım oranlarını, bireysel eğitim programlarının anlamını, akademik açıdan bir çocuğun nasıl geliştirilmesinin gerektiğini, bilgi almanın ve hedef koymanın ne demek olduğunu, azla yetinmemenin ve hep daha fazlasını hedeflemenin önemini, başarmanın ve başaramamanın ne olduğunu… biliyorum” diyor. İşte Özel Nuh’un Gemisi Aile Danışma Merkezi’nin en büyük farkı da bu; bizzat yaşanılarak kazanılmış deneyim.
  • Merkezin ikinci en önemli farkı; özel eğitim, duyu bütünleme, dil ve konuşma terapisinin yanı sıra aile ve psikolojik danışma alanlarını tek bir çatı altında sunuyor olması.
  • Terapinin sadece eğitim merkezlerinde uygulanmasının yetersiz kalması nedeniyle,Özel Nuh’un Gemisi Aile Danışma Merkezi’nin programları okul, ev ve oyun alanlarını da kapsıyor.
  • Erken bebek uyarımı eğitimleri haftada 3 kez 3’er saat verilerek bebeklikten çocukluğa geçişteki gelişimin daha hızlı ve sağlıklı olmasını sağlanıyor.
  • Türkiye’de yaşayan yabancı ailelerin de faydalanabilmesi için tüm terapiler, Türkçe’nın yanı sıra İngilizce ve Fransızca da veriliyor.
  • Merkez, hizmet-fiyat politikası ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan onaylanmış bir kuruluş olmasıyla da farklılaşıyor.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan onaylı Özel Nuh’un Gemisi Aile Danışma Merkezi, özel gereksinimli çocuklara yönelik multidisipliner yaklaşıma sahip olmakla birlikte kurucusu Mine Nişlioğlu’nun bizzat deneyimleyerek edindiği tecrübeler doğrultusunda yola çıkmıştır.

Tek çatı altında, özel eğitim, psiko-eğitsel destek, oyun terapisi, fizyoterapi, duyu bütünleme, floortime, dil ve konuşma, sportif beceri ve psikolojik danışmanlık (çocuk, ergen, aile) alanlarında uzmanlar bulundurarak bireye ve ailesine kapsamlı bir şekilde destek olmak ve eşlik etmek amaçlanmıştır.

Ailelerle iş birliğinin esas olduğu ve çocuğun bireysel ihtiyaçlarına odaklanarak ilerleyen bu sistemde, uzman-aile ilişkisi dışında, çocuğun bulunduğu her ortamda destek vermek amaçlar arasındadır. Okul ortamı, oyun grubu, ev, diğer aile fertleri gibi etkenler de desteklenmektedir. Öğretmenlerle iletişim halinde olmak, okul veya sınıf ortamında gözlem yapmak, yerinde geri bildirimler vermek ve düzenlemeler yapmak, ev ortamını çocuğa uygun hale getirmek gibi destekler eğitim ve terapi programlarında yer almaktadır.

Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi Merkezinde, aile ile yapılan ön görüşme ve çocuğun gözlem ve değerlendirmesi sonucunda, çeşitli alanlara dair eksiklikler ve ihtiyaçlar belirlenir, aile ile paylaşılır ve çocuğun gelişimini destekleyecek hedefleri içeren program oluşturulur. Üç aylık bir dönem için hazırlanan her programın sonunda, aile ile görüşme yapılır ve gelişmeler gerek rakamsal gerek niteliksel olarak paylaşılır.

Yine bu dönemin sonunda, oluşturulan bireyselleştirilmiş eğitim programına dair raporlama “Gelişim Raporu” olarak aileye teslim edilir. Aile talep ederse de çocuğu takip eden uzman ve doktorlara da değerlendirme ve gelişim raporları iletilir.

Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi Merkezinde, çocukla çalışmalar birebir olarak yürütülür. Her çocuğa bir uzman eğitimci eşlik eder. Uzmanlar çocukların programlarını oluşturmak, uygulamak, takip etmek, değerlendirmek ve uygun materyaller hazırlamakla sorumlulardır. Seanslar aileler tarafından tablet aracılığı ile veya doğrudan seansa katılım yoluyla izlenir.

Türkiye’de yaşayan ve yabancı dil konuşan ve yurt dışında yasayan ailelerin de faydalanabilmesi adına, terapiler İngilizce ve Almanca da yürütülmektedir.

 

özel eğitim, hakkimizda

Yukarı