oyun terapisi

İletişim Destekleme Programları

İletişim sosyal çevreye uyumu sağlayan en önemli özelliklerden biridir. Anne karnında başlayan çevreyle iletişim, büyüdükçe dileklerini, duygularını, düşüncelerini ifade etmek ve karşısındakini merak ettiği için veya ondan bir şeyler öğrenmek için kurulur.  Bu denklemi sağlayan yapıların herhangi birinde ortaya çıkabilecek bir işlev hatası, iletişimin aksamasına yol açar. Bu aksama, kişinin yaşamını zihinsel ve sosyal açılardan etkileyip yaşam kalitesinde olumsuzluklara sebep olabilir. İletişime dayalı bozukluklar gelişimsel olarak belirli bir nedene bağlı olmadan ortaya çıkabileceği gibi işitme engeli, otizm spektrum bozuklukları, serebral palsy ve diğer nörojenik bozukluklar, kazalar ve hastalıklar gibi dış etkenlere bağlı olarak da görülebilmektedir.

Özel Nuh’un Gemisi Aile Danışma Merkezi uzmanlarının amacı,  kişinin yaşına uygun niteliklerde, her türlü ortamda kendisini ifade edebilmesini sağlayabilmektir. Bu tip gelişimsel sorunları destekleyici programlarımız, iletişime yönelik tamamlayıcı becerilerin kazanılması ve geliştirilmesine yönelik çok faydalı olmaktadır.

Yukarı