Özel Nuh’un Gemisi Aile Danışma Merkezi

nuhun-gemisi

Merkezin en büyük farkı, bizzat yaşanılarak kazanılmış deneyim

  • Merkezin kurucusu Mine Nişlioğlu, “Çocuğu herhangi bir gelişimsel bozukluk veya sorun yaşayan her annenin yaşayacaklarını ben yaşadım. Neler yapılması gerektiğini, hangi alanlarda eksiklikler olduğunu, itibar edilip, es geçilmesi gerekenleri, sürecin maddi ve manevi zorluklarını, harcanan para ve kazanım oranlarını, bireysel eğitim programlarının anlamını, akademik açıdan bir çocuğun nasıl geliştirilmesinin gerektiğini, bilgi almanın ve hedef koymanın ne demek olduğunu, azla yetinmemenin ve hep daha fazlasını hedeflemenin önemini, başarmanın ve başaramamanın ne olduğunu… biliyorum” diyor. İşte Özel Nuh’un Gemisi Aile Danışma Merkezi’nin en büyük farkı da bu; bizzat yaşanılarak kazanılmış deneyim.
  • Merkezin ikinci en önemli farkı; gerek çocukları, gerekse kendi içlerindeki her türlü sorun ile baş edebilmeleri için ailelere  danışmanlık, farklı gelişen/ özel öğrenen çocukların kaliteli ve bütüncül bir ortamda gelişimlerini desteklemek, gelişim sürecindeki bütün çocuklara psikolojik danışmanlık hizmetlerini tek çatı altında sunuluyor.
  • Çocukların gelişimlerinin desteklenmesi için yapılan çalışmaların sadece merkezlerinde uygulanmasının yetersiz kalması nedeniyle, Özel Nuhun Gemisi Aile Danışma Merkezi’nin programları aile, okul, ev alanlarını da kapsıyor.
  • Türkiye’de yaşayan yabancı ailelerin de faydalanabilmesi için tüm çalışmalar üç farklı dilde de yapılıyor.
  • Merkez, hizmet-fiyat politikası ile Aile ve Sosyal Çalışmalar Bakanlığı’ndan onaylanmış bir kuruluş olmasıyla da farklılaşıyor.

Özel Nuhun gemisi Aile Danışma merkezi; bir yandan, ailelere her konuda danışmanlık hizmeti veren, öte yandan, farklı gelişen çocuklara kaliteli ve bütüncül bir öğrenim ortamı sunan ve bütün çocukların psikolojik gelişimini destekleyen bir merkezdir.

 

Aile ve Sosyal Çalışmalar Bakanlığı’ndan onaylı Özel Nuhun Gemisi Aile Danışma Merkezi; bir yandan, farklı gelişen çocuklara kaliteli ve bütüncül bir eğitim ortamı sunan, öte yandan bütün çocukların psikolojik gelişimini destekleyen ve ailelere her konuda danışmanlık hizmeti veren bir merkezdir. Merkez Temmuz 2015’den beri Anadolu yakasında hizmet vermektedir.

 

Mine Nişlioglu’nun otizm spectrum bozukluğu teşhisi konulan oğlu Nuh’u yetiştirirken karşılaştığı zorluklar ve edindiği deneyimlerden yola çıkarak her biri kendi alanında uzman bir kadronun desteğiyle kurduğu merkezde, en son bilimsel metotlar kullanılıyor.

Özel Nuhun Gemisi Aile Danışma Merkezi’nde otizm spektrum bozukluğu, gelişimsel bozukluklar, hiperaktivite, dikkat bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve diğer gelişimsel gecikmeler çocukların gelişimini destekleme programları sunuluyor ve sorun görülen her alanda desteklenmeleri sağlanıyor.  Aynı zamanda özel gelişim gösteren çocukların bireysel gelişimlerini ve toplumla bütünleşmelerini en üst düzeye taşımak adına, okul ve sosyal yaşam alanlarında destekleme programları sürdürülüyor. Tüm destekleme programlarında aile, öğretmen ve eğitim veren kurum ile işbirliği yapılıyor. Merkezde gerek çocuklarından dolayı, gerekse yaşadıkları sorun veya problemlerden dolayı destek almak isteyen ailelere aile danışmanlığı sunuluyor.  

 

Normal gelişim gösteren çocukların gelişimsel dönemini takip ederek, bazı sorunların hafiflemesini, kısmen giderilmesini, ya da tamamen yok olmasını sağlayabilmek amacıyla psikolojik danışmanlık hizmeti sunuluyor.  Oyunlar ve oyuncaklar kullanarak çocukların kendilerini ifade edebilmelerini, sorunlarını ifade edebilmelerine yardımcı olacak destekleme programları sunuluyor.

özel eğitim, hakkimizda

Yukarı