Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Danışmanlık – Rehberlik

Günümüzde bilinçli anne babalar daha hamilelik döneminden başlayarak psikolog ve çocuk gelişimi uzmanlarından destek almakta ve ihtiyaç duydukları konularda uzman görüşüne başvurarak çocuklarını yetiştirmektedirler. Aile Danışma Merkezlerine çocuğun yaşına göre özelliklerini bilmek, onu anlayabilmek ve her konuda destek almak için de gidilmektedir.

Bazı durumlarda problemler anne-baba tutumlarının düzenlenmesiyle ortadan kalkabilecekken, problemlerin zaman geçtikçe kalıcı bir hal alması, kendi çabalarıyla çözümlenemez olmasına yol açabilir.  Dolayısıyla, aileler yaşanan sıkıntının kaynağını, sıkıntıyı devam ettiren faktörleri ve çözüm yollarını bulmak için de destek almak isteyebilirler. psikoloğuna başvurabilirler.

Her çocuğun kişilik özellikleri farklı olmasına rağmen, geçmeleri gereken ortak gelişimsel basamaklar vardır. Çocuğun gelişimsel dönemini takip edilerek, bazı sorunların hafiflemesi, bazılarının kısmen giderilmesi, bazılarının da tamamen yok olması sağlanabilinir.   Çocuklarımız evde veya okulda sorunlarını çözemedikleri durumlarda, olumsuz düşünceler ve duygular içerisine girebilirler.  Bu süreçte yaşanılan stresle birlikte çeşitli fiziksel belirtiler, uyku, iştahta değişim, sık hastalanma gibi şikâyetler de ortaya çıkabilir. Kaygı, üzüntü, gerginlik, suçluluk gibi olumsuz duygular hissedilebilirler. Bu olumsuz düşüncelerle birlikte çocuğun günlük yaşantısının işleyişinde de aksaklıklar ortaya çıkabilir. Çevresindeki insanlarla ilişkilerinde sorun yaşayabilir ve kendilerini umutsuz ve çaresiz görebilirler. Her dönem oluşabilecek ve desteğe ihtiyaç hissettirebilecek konular arasında, özgüven  yetersizliği, çekingenlik, uyum sorunu, takıntılar, ebeveyn / kardeş kaybı, boşanma, davranış bozukluğu, yalan söyleme, çalma, tırnak yeme, disiplin sorunu, inatçılık, hırçınlık gibi konular olabilmektedir.

Merkezimizde verilen danışmanlık hizmeti tüm bu konuları, çocuk ve gençlerin, gerek okul, gerekse evlerindeki günlük yaşamlarında karşılaştıkları durumlarla baş etmelerine yardım eden bir süreci kapsamaktadır.  Bu yardım süreci çocukların kendilerini anlamaları, farkındalık kazanmaları, problemlerini tanımlayıp, çözüm üretmeleri, bunlarla ilgili kararlar almaları, çevreyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olabilmeleri için uzman kişiler tarafından verilen profesyonel bir yardım sürecidir. Danışma sürecinde, konuşarak çocuğun sorunu tespit edilecek ve daha sonra kendi çözüm kaynaklarını keşfetmesine yardımcı olunacaktır.

Yukarı