Üstün zekalı çocuklara nasıl bir eğitim programı uygulanmalıdır?

Üstün zekalı ve özel yetenekli çocuklar, seçkin yeteneklerinden dolayı; yüksek seviyeli iş yapmaya yeterli oldukları, bu alanda profesyonel olarak bilinen kimseler tarafından belirlenmiş olan çocuklardır. Kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için normal okul programlarının ötesinde farklılaştırılmış eğitim programları ve hizmetlerine gereksinim duyarlar.

Neler yapılabilir?

 • İçerik aynıdır fakat kapsamı artırılmalı ve tartışma konularına, temalara veya sorunlara dayandırılmalıdır.
 • Çeşitli disiplinler çalışma alanıyla bütünleşmelidir.
 • Çalışma alanı içinde kapsamlı ve birbiriyle ilişkili deneyimler sunulmalıdır.
 • Bilgi yükü yerine, bilgi kazanma süreçlerine önem verilmelidir.
 • Analiz, sentez, değerlendirme yapılmalıdır.
 • Araştırıcılık, keşif, inceleme ile karmaşık ve soyut düşünme teşvik edilmelidir.
 • Yaratıcılığın geliştirilmesine de ayrıca önem verilmelidir.
 • Açık uçlu görevlerde yoğunlaştırılmalıdır.
 • Üstün zekalı öğrencinin ilgi alanı dikkate alınmalı, öğrenci tarafından seçilmiş konunun derinlemesine öğrenimine imkân sağlanmalıdır.
 • Bağımsız çalışma becerileri geliştirilmelidir.
 • Araştırma beceri ve yöntemleri geliştirilmelidir.
 • İç disiplin kazandırılmalıdır.

Üstünlerin eğitimi için okul ortamında yaklaşım  süreçleri ise şöyledir:

 • Hızlandırma (birinci sınıfa erken başlatma, sınıf atlatma, ders atlatma)
 • Gruplara ayırma (benzer özellikler gösteren öğrencilere birlikte çalışma imkânı elde etmeleri için uzun veya kısa süreli çeşitli düzenlemeler – özel sınıflar veya özel okullar, normal sınıflarda oluşturulan seviye grupları, yarım gün veya geçici gruplamalar, içeriği daha kısa zaman diliminde verme)
 • Zenginleştirme (süreç ve içerik açısından)

Ayşim İncesulu – Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı, Psikolojik Danışman Rehber

Yorum Yapılmamış

Düşüncelerini Paylaş

Yukarı