Tehlikeli bir okul çağı sorunu: Akran zorbalığı

 

Akran zorbalığı (bullying), çocukların arkadaşları tarafından maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, sözel ya da sosyal şiddettir; okul şiddeti olarak da adlandırılır.

Bu tehlikeli okul çağı sorunu, her yaş grubundaki çocuklar arasında görülebilir. Akran zorbalığını tanımlarken dikkat edilmesi gereken şey, yaşanan şiddetin kasıtlı ve devamlı olup olmadığıdır. Zira akran zorbalığında söz konusu olan davranışlar, bir kereye mahsus olmayıp sistematik olarak devam eder ve “kurban” kendini koruyamaz.

Okullarda her 4 öğrenciden birinin akran zorbalığına uğradığı biliniyor. Birçok türü bulunan akran zorbalığı eğer engellenmezse, zorbalığa maruz kalan öğrencinin hayatında ömür boyu kalıcı psikolojik yaralara yol açabilir.

Akran zorbalığının türleri

Fiziksel şiddet: Dürtme, itme, tekme atmak, tükürme, ısırma, vurma, kulak çekme, tokat atmak, çelme takmak, kesici ve delici aletlerle saldırmak, cisim fırlatmak, ateşli silahlarla korkutmak vs.

Cinsel şiddet: Cinsel çağrışımlı sözler söylemek, giysileri kaldırmak ya da çıkarmaya çalışmak, sarkıntılık yapmak vs.

Sözel şiddet:  Bedensel özelliklerle alay etmek, kaba sözler söylemek, isim takmak, sözlü olarak tehdit etmek vs.

Sosyal şiddet: Oyunlara almamak, dışlamak, yalnızlığa itmek, görmezden gelmek, öğrenci hakkında dedikodu ve söylenti çıkarmak, iftira atmak, haksız şikayetlerde bulunmak, öğrenciyle konuşmamak ve diğer öğrencilerin de konuşmasını engellemek vs.

Akran zorbalığının en başta gelen nedenleri:

 • Okullardaki öğrenci kalabalığı
 • Öğrencilerin kendi aralarında yaşadıkları yoğun rekabet
 • Düşük özgüven seviyesi
 • Düşük özsaygı

Akran zorbalığının sonuçları son derece ciddidir:

 • Düşük benlik algısı
 • Kendine güvenememe
 • Gelişim gerilemesi ya da bozukluğu
 • Depresyon
 • Kaygı bozuklukları
 • Akademik başarısızlık
 • Madde bağımlılığı
 • Evden kaçma /Okuldan kaçma

Tüm bu sonuçları yaşamamak için anne babaların yapması gereken öncelikle sorunu kabul etmek ve çocuklarının duygularını, sıkıntıları paylaşmaktır. Sonrasında öğretmenle iş birliği yaparak ve profesyonel bir destek alarak bu sıkıntıyı aşabilirler.

Ayşim İncesulu – Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Psikolojik Danışman Rehber

Yorum Yapılmamış

Düşüncelerini Paylaş

Yukarı