Almanya Frankfurt am Main’da doğan Sümeyye Yar Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan hemen sonra Maltepe Üniversitesi ve NHS foundation of trust işbirliği ile oluşturulmuş olan Beden Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek lisans programına başlamıştır. Yanı sıra Aile Danışmanlığı eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi süpervizyonu altında tamamlamıştır.

Lisans eğitiminin ilk zorunlu stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklarında stajyer psikolog olarak gerçekleştirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (Çapa) Öget Öktem Tanör’ün Nöroloji/Nöropsikoloji laboratuarında gözlem yapma fırsatı bulmuştur. Altınbaş Vakfı tarafından başlatılan Roman Çocukları Projesi’nde bilişsel ölçüm, entegrasyon odaklı temel eğitim ve projenin araştırma asistanlığını bir sene boyunca yürüterek çocuk gelişim alanına ilk adımlarını atmıştır. Eş zamanlı olarak Özel Nuh’un Gemisi Aile Danışma ve Çocuk Terapi Merkezi’nde staj yapma fırsatını yakaladıktan sonra, aynı kurumda uzman olarak çalışmaya başlamıştır.

Psikodrama Enstitüsünde uzun yıllar çeşitli konferans ve eğitimlere katılmış, daha sonra zihin-beden bütünlüğü üzerine eğitimlerini devam ettirme amacı ile Psikoterapi Enstitüsünde “Bütünsel Psikoterapi” eğitimine başlamış. Eş zamanlı olarak NHS foundation of trust – Maltepe Üniversitesi SOYAÇ (Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar) iş birliği ile sağlanan Uluslararası “Beden Psikoterapisi” eğitimini hala devam ettirmektedir.

Aile Danışmanı programını da başarı ile tamamlayan, Almanca ve İngilizce bilen, ve seansları bu dillerde de yapabilen Sümeyye Yar, çalışmalarını halen Nuh’un Gemisi Aile Danışma ve Terapi Merkezinde sürdürmektedir.

Uygulayıcı Sertifikalar:

Aile Danışmanlığı, *TAT, *CAT, * Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, *Bender Gestalt Görsel Motor Algılama testi, *Beier Cümle Tamamlama Testi,*Yale Brown OBK, *Çocuklar İçin Anksiyete (Kaygı) Ölçeği, *Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği, Çocuklar İçin Hiperaktivite Ölçeği,* Sınav Kaygısı Ölçeği, *Kimdir Bu, Kime Göre Ben Neyim, Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Envanteri, *AGTE (Ankara gelişim Testi Envanteri) *Frosting Görsel Algı Testi, Kelime Söyleyiş Testi, *Frankfurter Dikkat Testi, *Catell 2A-3A Testi, *Okula Hazır Oluşluk Testi, * Burdon Dikkat Testi, *Gessel Gelişim Figürleri Testi, *Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, *Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, *Porteus Labirent Testi, Kent E.G.Y. Testi.

Yukarı