SPLAY özel eğitim oyun gruplarımız devam ediyor!

 

Her biri 50 dakika olan oyun gruplarımız 50 TL.

Özel gereksinimli veya gelişim farklılığı gösteren çocuklarımız için oluşturduğumuz SPLAY (Special Education & Play) başlıklı oyun gruplarımız yeni dönemde de devam ediyor. Çocuklarımızın bire bir aldıkları eğitimi tamamlayan SPLAY oyun grubundan birçok ailenin faydalanabilmesi için uygun ücret tarifesi oluşturduk. Her biri 50 dakika olan SPLAY oyun gruplarını 50 TL olarak planladık. Bir oyun grubuna en fazla 4 çocuğumuz katılmaktadır.

Okul öncesi eğitim süresinde, oyun grupları çocukların dil, bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal ve öz bakım becerilerinin gelişmesini ve güçlenmesini sağlamaktadır. Buradaki amaç, çocukların birbirlerini gözlemleme, model alma ve taklit etme becerilerine dayanarak, bu alanlardaki öğrenimlerini desteklemek ve birbirleriyle etkileşime girerek, ilgi alanlarını paylaşmalarını, toplumsal kurallara uymalarını, sözel ve sözel olmayan davranışları anlamalarını sağlamaktır.

Ancak özel gereksinimli veya gelişim farklılığı gösteren çocuklar için becerilerini destekleyecek grup aktiviteleri /oyun grupları bulunmamaktadır. Yuva veya kreşe giden özel gereksinimli çocuklar gruptan ayrı, kendi başlarına oturmakta veya çok hareketli davranışlar sergilemektedirler. Gerek davranışsal gerekse performans olarak zorluk çekebilmekte, farklı ortamlara girildiğinde yeni sosyal ortama adapte olmakta, ipuçlarını anlamakta ve dolayısıyla bulundukları ortamda uygun davranışları sergilemekte büyük sıkıntılar yaşanmaktadırlar.

Bu ihtiyaca yanıt vermek için, Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi Merkezi olarak farklı bir sistemi uygulamaya koyduk. Bireysel özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara, bireysel  seanslarının yanı sıra, toplum içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve yaşam kalitelerini arttırabilmek amacıyla özel eğitime dayalı oyun grupları oluşturduk.

SPLAY (Special Education & Play) adını verdiğimiz bu uygulamamız, gelişim bozukluğu gösteren  en fazla 4  çocuğumuzun katıldığı, bir grup dahilinde gerçekleşen, özel eğitime yönelik ölçülebilinir 3 aylık hedefler dahilinde, idrak edebilme becerisi,  ifade edici ve alıcı dil gelişimi ve grup/sosyal gelişim becerilerinin kazandırılması hedeflenen, bu becerileri grup içinde oyun oynayarak kazandıran  bir programdır. Bu program da hem özel eğitim hem de beraber oyun oynayarak grup içi sosyal davranışlar kazandırılmaktadır.

SPLAY grupları kendi özelliklerine ve yaş grubuna uygun gruplar halinde olup, en fazla 4 kişilik olacaktır. Seans süresi  50 dakika ve seans ücreti 50 TL olarak planlanmıştır. Grup seanları bir öğretmen ve her çocuğun arkasında yer alan gölge öğretmenlerden oluşmaktadır. Her 3 ayda bir ailelere verilen bireysel eğitim programlarına göre çocuğun hedeflerin ne kadarını yapabildiği veya yapamadığı rapor edilmekte ve ölçülebilinir hedefler dahilinde ilerlemesi, sosyal ortamlara da hazırlanması hedeflenmektedir.

 

Yorum Yapılmamış

Düşüncelerini Paylaş

Yukarı