ozel egitim

Özel Gelişim Gösteren Çocuklar İçin Destek Programları

Asperger sendromu, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), dezentegratif bozukluk, atipik otizm, Rett sendromu gibi yaygın gelişimsel bozukluk ile gelişimsel gerilik, nörolojik olarak hasar görmüş veya fiziksel – bilişsel  problemleri olan, öğrenme güçlüğü, dikkat bozukluğu, hiperaktivite, üstün zeka ve yetenek gösteren çocuklarımız bireysel özellikler ve eğitimsel yeterlilikler açısından farklı gelişim gösteren çocuklardır. . Bu “özel” veya farklı gelişim gösteren çocuklarımızın desteklenmeleri ve sosyal hayata, aileye, eve ve okula; kısacası, topluma katılım sağlayabilmeleri açısından özel destek programlarından faydalanmaları gerekir. 

Özel gelişim gösteren çocukların yaşadığı duyusal sorunlar,  iletişim yetersizliği, konuşma/anlama-öğrenme-kendini ifade edebilme sorunları, bilişsel problemler   içinde  yaşayan çocuğun, hayat kalitesi bu durumdan çok etkilenecektir.   Bu durum günlük yaşam aktivitelerinde sorunlara, sonrasındada  davranış problemlerine dönüşebilir.     Aktif, anlamlı ve keyifli yollarla çocuğun duyusal girdilere fonksiyonel bir şekilde cevap oluşturması sağlanır. Zaman içinde çocuk kazandığı becerileri ev, okul, sosyal çevrede de kullanmayı öğrenir. Çocuğun sosyalleşmesi, yemek yemesi, giyinmesi, uyku düzeni, kendini ifade etmesi gibi bir çok alanda  bağımsızlık kazanmasını ve yaşam kalitesinin yükselmesine yardımcı olunur.

 

Nuhun Gemisi Aile Danışmanlığı Merkezi’nde uzmanlar tarafından çocuklara, yeterliliklerine ve gelişim özelliklerine uygun bilimsel yöntemlerle bu yolculukta gereken destek verilir.  Öğrenmeleri, anlamaları, toplumun bir parçası olmaları için küçük yaşta başlayan bu uygulmalar sayesinde çok önemli adımlar atılmaktadır.

Destek programlarımız farlı alanlarda, ihtiyaça göre hizmet vermektedir.  Uygulanan destek programlarımız bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler aracılığıyla, çocuğun yaş ve ihtiyacına göre çocuğa sunulur. Kimi zaman oyun ve oyuncakları kullanarak, çocukların kendilerini kendilerini ifade edebilmeleri, iletişim kurabilmeleri,  sorunlarını çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur. Kimi zamanda, uygulanan farklı programlar/yöntemler sayesinde özel çocukların içinde bulundukları sorunları yenmelerine yardımcı olunur.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, depresyon, takıntılar, kaygı bozuklukları, cinsel ve fiziksel istismar, travma, boşanma, mükemmeliyetçi tutumlar, alt ıslatma, mastürbasyon, yemek, uyku gibi duygusal ve davranışsal problemler yaşayan çocuklarla  dabu tür programlar uygulanmaktadır

Merkezimize başvurduğunuzda, çocuğunuzun durumu aile ile beraber görüşülür, çocuk için gerekli değerlendirmeler yapılır, ailenin görüş aldığı doctor ile görüşmeler yapılır, okul öncesi veya okul çağındaysa öğretmenleriyle görüşmeler gerçekleştirilir. Ardından çocuğun duygusal, duyusal, iletişimsel, (konuşma ve konuşulanı anlama) bilişsel, sosyal ve akademik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bireyselleştirilmiş  destek  programı hazırlanır ve bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler aracılığıyla uygulanır

 

Programları oluşturulurken çocuk, ailesi ve çevresinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ev, okul, diğer sosyal yaşam alanları gibi gerekli her ortamda bu uygulamalar devam eder. Çocuğun yaşadığı bütün sorunlar tek, tek ele alınır.  En kısa sürede topluma aktif katılımı, yaşıtları ile iletişim içinde olabilmesi ve aynı durumda olabilmesi  ile ilgili çalışmalar irdelenir.

 

Merkezde uygulanana programlarda  öğretmen, okul ve aile ile işbirliği kurulur. Ailelerin istekleri doğrultusunda ev programları da oluşturulur.

Programların  yoğunluğu çocuğun ihtiyaçlarıyla orantılı olarak değişir.

Özel Nuhun Gemisi Aile Danışma Merkezi; aileler, destek programları ve tüm uzmanlar arasındaki eş güdümün öğrenmenin vazgeçilmez;  bütüncül bir ekip çalışmasının ise uzun vadeli ve kalıcı başarının anahtarı olduğuna inanır.

Yukarı