Özel çocuklar için özel eğitime dayalı oyun grubu: SPLAY

 

Merkezimizde gelişimsel olarak zorluk çeken çocuklarımıza oyun grubu fırsatı sunuyoruz. SPLAY – Special Education & Play adlı bu uygulamamız, gelişim bozukluğu gösteren çocuklarımızın bire bir aldıkları eğitimi tamamlamaktadır. SPLAY oyun grubundan birçok ailenin faydalanabilmesi için uygun ücret tarifesi oluşturulmuştur. Her biri 50 dakika olan SPLAY seansları 40 TL olarak planlanmıştır.

 Ülkemizde okul öncesi eğitim süresinde çocukların dil, bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal ve öz bakım becerilerini geliştirmek üzere oyun grupları oluşturulmaktadır. Bu gruplar çok erken yaşlardan itibaren başlayıp çocukların birbirlerini gözlemleme, model alma ve taklit etme becerilerine dayanarak, bu alanlardaki öğrenimlerini desteklemektedir. Aynı zamanda oyun grupları, çocukların birbirleriyle etkileşime girerek ilgi alanlarını paylaşmalarını, iletişimde karşılıklılık kazanmalarını, toplumsal kurallara uymalarını, sözel ve sözel olmayan davranışları anlamalarını ve güçlendirmelerini sağlamaktadır.

Özel gereksinimli çocuklar için neler yapılıyor?

Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından farklılık gösteren bireyler, özel gereksinimi olan bireylerdir. Bu bireyler her alanda becerilerini geliştirmek üzere, özel eğitime ihtiyaç duyarlar. Ancak özel gereksinimli çocuklarımızın çeşitli alanlarda becerilerini destekleyecek grup aktiviteleri çok azdır. Rehabilitasyon merkezlerinde veya özel merkezlerde eğitimler çoğunlukla bire bir sürdürülmektedir. Elbette bu tip bire bir seanslar çok olumlu olmakta ve bu sayede çocuklar çok ilerleyebilmektedirler. Ancak sunulan özel eğitim imkanlarının kısıtlı ve özel merkezlerdeki ücretlendirmelerin yüksek olması, çocukların devamlılık ve grup becerilerini kazanabilmelerinde sıkıntı yaratmaktadır.

Bir diğer sorun ise çocuğun büyümesiyle birlikte tekil ortamdan çoğul ortama geçişlerde yaşadığı güçlüklerdir. Örneğin okula başladığında gerek davranışsal gerekse performans olarak zorluk çekebilmektedir veya farklı sosyal ortamlara girdiğinde adapte olmakta, ipuçlarını anlamakta ve dolayısıyla bulunduğu ortamda uygun becerileri sergilemekte büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

Merkezimiz SPLAY oyun grubuyla bu sıkıntıları çözüyor!

Bu ihtiyaca yanıt vermek için Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi olarak farklı bir sistemi uygulamaya koyduk ve hedeflediğimiz sonuçlara ulaşmaya başladık. Bireysel seansların yanı sıra özel çocuklarımızın toplum içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi ve aileleriyle birlikte yaşam kalitelerinin artması amacıyla özel eğitime dayalı oyun grupları oluşturduk.

SPLAY – Special Education & Play – SPLAY adını verdiğimiz uygulamamız, gelişimsel olarak zorluk çeken çocuklara oyun grubu fırsatı sunarak bire bir aldıkları eğitimi tamamlamaktadır. Katılan çocukların bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bire bir eğitimde öğrendiklerini grup içinde sosyal ortama uyarlamaya yönelik etkinlikler yapmalarını sağlamaktadır.

SPLAY nasıl işlemektedir?

Gelişim bozukluğu gösteren çocuklar, aileleriyle beraber ücretsiz ilk görüşmede ağırlanmakta, gözlemlenip değerlendirilmektedir. Sonrasında yine ücretsiz olarak 1 hafta boyunda 2-3 seans bireysel özel eğitim derslerinde de değerlendirilmekte, ihtiyaçları doğrultusunda da “hedef becerilerini belirten bir eğitim planı” hazırlanmaktadır. Bu program grup çalışması için belirlenen amaçları da içermektedir. Tüm bunlardan sonra aileyle paylaşılan program uygulamaya konulmaktadır.

SPLAY grup çalışmasının özellikleri nelerdir?

  • SPLAY oyun grupları en fazla 4  çocuğumuzun katıldığı özel eğitime yönelik ölçülebilinir 3 aylık hedefler dahilinde “ifade edici ve alıcı dil gelişimini, bilişsel beceriler gelişimini ve grup/sosyal gelişim becerilerini” oyun aracılığıyla kazandırmaktadır.
  • Özel eğitim ve psiko-gelişimsel destek ilkelerine dayanarak ve bilimsel yaklaşımı benimseyerek sürdürülen bu gruplar, çocuklara sosyal becerilerin ve dil gelişiminin temelini oluşturan ortak dikkat, taklit etme, model alma gibi becerileri edindirmektedir.
  • Bu doğrultuda her çocuğun gruba aktif katılımını sağlamak ve gelişimini takip etmek için grup moderatörü dışında çocuk sayısına göre her çocuğun arkasında kendi gölge öğretmeni bulunmaktadır.
  • 3 aylık dönem sonucunda ailelere, belirlenen bireysel eğitim programlarına göre bir değerlendirme raporu sunulmaktadır. Çocukla hangi hedeflere ulaşıldığı, hangileri için çalışmaların sürdürülmesi gerektiği ve gelecek dönemde hangi yeni becerileri edinebileceği aktarılmaktadır.

SPLAY oyun grubundan bir çok ailenin faydalanabilmesi için uygun ücret tarifesi oluşturulmuştur. Her biri 50 dakika olan SPLAY seansları 40 TL olarak planlanmıştır.

Amacımız ailelerin ekonomik gücünü zorlayan meşakkatli eğitim sürecini biraz olsun kolaylaştırmak, özel gereksinimli çocuklarımızın “geleceğe hazırlayan ve sosyal beceriler geliştirmelerini sağlayan bir ortamda” oyunlarla öğrenmelerini sağlamaktır.

Mine Nişlioğlu – Kurucu

Yorum Yapılmamış

Düşüncelerini Paylaş

Yukarı