Öğrenme bozukluğunun çeşitleri

 

Öğrenme bozuklukları genel olarak becerilere göre sınıflandırırlar. Çocuğunuz okul çağında ise, sıkca görülen öğrenme bozuklukları okuma, yazma ve matematik becerilerinde olur.

Öğrenme bozukluğu olarak okumada zorluk yaşama (Disleksi):

Okuma öğrenme güçlüğü ikiye ayrılır. İlk olarak ve en çok görülen, çocuğunuzun sesler ve harfler/kelimler arasında ilişki kurma probleminden kaynaklanabilir. Diğerinde ise okumada algı problemi görülür ve çocuklar kelimelerin, cümlelerin ve paragrafların anlamında problem yaşayabilirler.

Okuma zorluğu birkaç problem içerir :

 • Harfleri ve kelimeleri tanımada.
 • Kelime ve düşüncelerin algısında.
 • Okuma hızı ve kontrolünde.
 • Genel kelime haznesinin oluşumunda.

Öğrenme bozukluğu olarak matematik becerilerinin öğreniminde zorluk yaşama (Dyscalculia):

Matematikte öğrenme bozuklukları çocuğun zayıf ve güçlü yanlarına bağlı olarak değişiklik gösterirler. Çocuğun matematik sorularını çözebilme kapasitesi, dil öğrenme zorluğu veya görsel algısında bir bozukluk ya da örüntü oluşturmada, hafızasında ve organizasyonunda bir sorun yaşamasında farklı etkileşimler olabilir.

Matematik becerileri öğrenme bozukluğu olan çocukta ezber ve sayıları organize edebilmede problemler görülebilir. Bu çocuklar sayım kavramları ile karşılaşınca (örn. 2şer 2şer veya 5er 5er saymada) veya saati okumada zorluk yaşabilirler.

Öğrenme bozukluğu olarak yazı yazmada zorluk yaşama (Disgraphia):

Bu problem fiziksel olarak yazı yazma davranışını veya algısını ve bilgiyi özetlemede zihinsel bir aktivite olarak görülür. Genel anlamda bu öğrenme bozukluğu fiziksel olarak çocuğa harf ve kelime oluştumada zorluklar yaşatır.

Yazılı dilin öğrenimindeki zorlukların semptomları fiziksel olarak yazı yazma davranışını kapsar.

Şu problemleri içerir:

 • Yazının temiz olmaması ve düzensizliği.
 • Harflerin ve kelimlerin belirgin bir şekilde kopyalanmaması.
 • Yazımın uygunsuzluğu.
 • Yazıyı organize edememe.

Diğer öğrenme bozuklukları

Öğrenme bozukları sadece okuma, yazma ve matematik becerilerinde bulunmaz, başka öğrenme bozuklukları da vardır. Motor davranışlarda (hareket etme ve koordinasyon), konuşulan (sözlü) dili anlama, farklı sesleri ayırtedebilme ve görsel bilgiyi yorumlayabilme becerilerindede öğrenme bozukları ile karşılasabiliriz.

Öğrenme bozukluğu olarak motor davranışlarda zorluk yaşama (Dyspraxia):

Motor davranış zorluğu, hareket etme ve el göz koordinasyonunda problemi olan çocuklarda görülür: ince (yazı yazma, kağıt kesme, vb.) ve kaba (koşma, zıplama) motor davranışlar olarak her ikisinde de rastlanabilir.

Öğrenme bozukluğu olarak dil/konuşmada zorluk yaşama (Dysphasia):

Konuşma ve iletişim becerilerini öğrenme zorlukları, konuşulan (sözel) dili anlayabilme ve üretme yeteneklerini içerir.

Bazı belirtiler örneğin hikaye anlatma becerisi, konuşmanın akıcılığı ve kelimlerin veya konuşmanın bir kısmının zihinsel algısını kavrayabilme gibi tespit yollarını gözlemleyebilirsiniz.

Öğrenme bozukluğu olarak işitsel ve görsel algıda zorluk yaşama – gözler ve kulakların önemi:

İşitsel algıda bozukluk

İşitsel algı becerilerinin veya sesleri net bir şekilde duyabilme kapasitesinin okuma, yazma ve hecelemede çok büyük etkisi vardır. Seslerin farklı tınılarını duymada zorluk yaşanırsa, o zaman kelimeleri bulmakta ve okuma yazmanın temel kavramını anlamakta da zorlanılabilir.

Görsel algıda bozukluk

Görsel algı problemleri şekillerde, harflerde veya rakamlarda olan farklılıkları içerir. Bazı zamanlarda kelime, satır atlama, yanlış bir derinlik ya da uzaklık algısı veya el-göz koordinasyonu gibi problemler içerebilir.

Kaynaklar:

 • Isabelle Causse-Mergui, « All children are talented », Le Pommier, Paris, 2005.
 • Claude Chevrie-Müller, Juan Narbona,  «Child’s language », Masson, Paris, 1999.
 • Denise Destrempes-Marquez, Louise Lafleur, « Learning disabilities : to understand and act », Hôpital Sainte-Justine, Montréal, 1999.
 • Marie-Noëlle Metz-Lutz, « Cognitive development and learning disabilities », Solal, Paris, 2004.

 

Aysu Karaca – Uzman Nöropsikolog

Yorum Yapılmamış

Düşüncelerini Paylaş

Yukarı