Nuhun Gemisi Hakkında

NUH’UN GEMİSİ AİLE DANIŞMA MERKEZİ

Nuh’un Gemisi Aile Danışma Merkezi, özel gereksinimli çocuklara yönelik multidisipliner yaklaşıma sahip olmakla birlikte kurucusu Mine Nişlioğlu’nun bizzat deneyimleyerek edindiği tecrübeler doğrultusunda yola çıkmıştır.

Tek çatı altında, özel eğitim, psiko-eğitsel destek, oyun terapisi, fizyoterapi, duyu bütünleme, floortime, dil ve konuşma, sportif beceri ve psikolojik danışmanlık (çocuk, ergen, aile) alanlarında uzmanlar bulundurarak bireye ve ailesine kapsamlı bir şekilde destek olmak ve eşlik etmek amaçlanmıştır.

Ailelerle iş birliğinin esas olduğu ve çocuğun bireysel ihtiyaçlarına odaklanarak ilerleyen bu sistemde, uzman-aile ilişkisi dışında, çocuğun bulunduğu her ortamda destek vermek amaçlar arasındadır. Okul ortamı, oyun grubu, ev, diğer aile fertleri gibi etkenler de desteklenmektedir. Öğretmenlerle iletişim halinde olmak, okul veya sınıf ortamında gözlem yapmak, yerinde geri bildirimler vermek ve düzenlemeler yapmak, ev ortamını çocuğa uygun hale getirmek gibi destekler eğitim ve terapi programlarında yer almaktadır.

Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi Merkezinde, aile ile yapılan ön görüşme ve çocuğun gözlem ve değerlendirmesi sonucunda, çeşitli alanlara dair eksiklikler ve ihtiyaçlar belirlenir, aile ile
paylaşılır ve çocuğun gelişimini destekleyecek hedefleri içeren program oluşturulur. Üç aylık bir dönem için hazırlanan her programın sonunda, aile ile görüşme yapılır ve gelişmeler gerek rakamsal gerek niteliksel olarak paylaşılır.

Yine bu dönemin sonunda, oluşturulan bireyselleştirilmiş eğitim programına dair raporlama “Gelişim Raporu” olarak aileye teslim edilir. Aile talep ederse de çocuğu takip eden uzman ve doktorlara da değerlendirme ve gelişim raporları iletilir.

Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi Merkezinde, çocukla çalışmalar birebir olarak yürütülür. Her çocuğa bir uzman eğitimci eşlik eder. Uzmanlar çocukların programlarını oluşturmak, uygulamak, takip etmek, değerlendirmek ve uygun materyaller hazırlamakla sorumlulardır. Seanslar aileler tarafından tablet aracılığı ile veya doğrudan seansa katılım yoluyla izlenir.

Türkiye’de yaşayan ve yabancı dil konuşan ve yurt dışında yasayan ailelerin de faydalanabilmesi adına, terapiler İngilizce ve Almanca da yürütülmektedir.

Yorum Yapılmamış

Düşüncelerini Paylaş

Yukarı