GÖLGE ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI

Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nden

GÖLGE ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI

 

EĞİTİMİN HEDEFİ

Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezinin sunduğu Gölge Öğretmen Eğitim Programının hedefi özel gereksinimli çocukların hem eğitim hem de sosyal çevreye uyumunu sağlayan, çocuklara özel ve kapasitelerine yönelik, okul ve aile ile işbirliği içerisinde eğitim programlarını hazırlayan ve çocukların gelişimlerine katkıda bulunan öğretmenler yetiştirmektir.

Bu doğrultuda, gölge öğretmen adayları teorik ve pratik bölümlerden oluşan eğitime katılır ve çalışmalarının başlangıcında (gerekirse tüm çalışma boyunca), süpervizyon desteği ile görevlerini sürdürürler.

 

ÇALIŞMA GRUBU

Gölge Öğretmen Eğitim Programı, konuda Türkiye ve yurt dışında eğitim almış ve tecrübeye sahip, Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışma Merkezinin uzman psikologları tarafından verilecektir.

 

KATILIMCILAR

Üniversite, yüksek okul veya liselerin çocuk gelişimi, psikoloji, özel eğitim bölümlerinde okuyan veya mezun olmuş kişiler ve yine üniversite veya yüksek okulların beden eğitimi bölümlerinde okuyan veya bitirmiş kişiler bu eğitimi alarak, gölge öğretmen olarak çalışabilirler.

 

KATILIM BELGESİ

Eğitimin sonunda, gölge öğretmen eğitim programını tamamlayan öğretmenlere Nuh’un Merkezi Gölge Öğretmen Eğitim Programı Sertifikası verilecektir.

 

EĞİTİMİN AVANTAJLARI

Gölge Öğretmenlik ülkemizde çok yeni gelişen bir alandır. Çoğunlukla gölge abla / ağabey, oyun ablası / ağabeyi kavramları daha fazla bilinmektedir ve gölge öğretmen ile karıştırılmaktadır. Gölge öğretmen bakıcı değil, eğiticidir. Çocuğun gerek eğitim gerek sosyal çevreye uyumunu sağlayan, çocuğa özel ve kapasitesine yönelik, okul ve aile ile işbirliği içerisinde eğitim programları hazırlayan ve çocuğun gelişimine katkıda bulunan, eğitim almış ve bilgili kişidir. “Gölge” terimi, uzmanın bilimsel ipucunu sunma ve geri çekme metotlarına sahip olduğunu ve çocuğun bağımsız olarak davranmasını amaçlayan kişi için kullanılır.

Gölge öğretmenlik, özel gereksinimli çocuğun eğitimi ve sosyal çevreye uyumundan okul ve aileyle işbirliğine kadar çok yönlü bir çalışma sistemi gerektirmektedir. Bu çok yönlü sistemi başarıyla uygulayabilmek için eğitim alınması ve süpervizyon eşliğinde geri bildirimler alınması şarttır.

“Nuh’un Merkezi Gölge öğretmen Eğitim Programı Sertifikası” belgesine sahip olmak;

 • Bu uygulamanın hem teorik hem de pratik olarak eğitimini almak,
 • İş imkanlarına ulaşmak,
 • Gölge olunan çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda, bilimsel olarak kanıtlanmış metot ve yöntemleri kullanabilmek,
 • Aile ve okul ile profesyonel boyutta işbirliği yapabilmek,
 • Gölge öğretmenlik yürütülen öğrenciye dair uzman gözlemleri, geribildirimleri ve süpervizyonundan faydalanmak anlamına gelir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Eğitim üç farklı aşamada, aşağıda belirtilen ana başlıklar çerçevesinde planlanacaktır.

 

 1. AŞAMA (1. GÜN-02 Kasım Cumartesi) — 09.30 – 12.30 / 13.30 – 16.30

Eğitimin teorik kısmı 6 saat olarak belirlenmiştir ve gölge öğretmen adaylarının ihtiyaç duyacağı kuramsal konular işlenecektir :

 • Çocuk Gelişimi hakkında temel bilgiler.

 

 • Çocuk Psikopatolojisi : Otizm ve genel olarak spektrum dahilinde bozukluklar, Genetik sendromlar, Öğrenme güçlükleri, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite.

 

 • Değerlendirme ve Gözlem : Özel gereksinimli öğrenciye program oluşturma yolunda, tüm alanların taranması ve ihtiyaçların / düzenlemelerin belirlenmesi.

 

 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı : BEP oluşturma basamakları, BEP takibi ve değerlendirmesi.

 

 • Gelişim Raporu : Belirlenen dönem sonunda, aileye, okula ve/veya diğer ilgili profesyonellere (özel eğitim merkezi, doktor, vs.) yönelik tüm çalışmaların ve gelişimlerinin özetlendiği bir rapor yazma.

 

 • Çalışma Metotları : Etkinlik Çizelgesi, Ayrık Denemeli Öğretim, İpucunu Sunma ve Geri Çekme, Fırsat Öğretimi.

 

 • Davranış Azaltma Prosedürleri : Okul ortamında sergilenen olumsuz davranışlarla baş etmenin yolları, uyaran kontrolü sağlama teknikleri ve sistematik şekilde uygulanacak davranış prosedürü uygulaması.

 

 

 1. AŞAMA (2. GÜN-03 Kasım Pazar) — 09.30 – 12.30 / 13.30 – 16.30

Birinci aşamada elde edilen bilgiler ve yapılan gözlemler doğrultusunda ikinci aşamada uyarlamalar yapılabilir. Gölge öğretmen eğitim programının Uygulama kısmı 6 saat sürüp, belirlenen vakalar üzerinden gerçekleştirilecektir.

 • Vaka Analizleri : Video ve formlar aracılığı ile vaka sunumları ve incelemeleri.

 

 • Örnek Vakalar üzerinde Uygulamalar : Videolar ve formlar doğrultusunda, BEP oluşturma ve değerlendirme simülasyonları.

 

 • Çalışma Yöntemlerinin İncelenmesi : Birinci aşamada gösterilen çalışma metodlarının uygulanması.

 

III. AŞAMA : GÖZLEM ( 04 Kasım Pazartesi’den itibaren )

Gözlem aşaması, gölge öğretmenler için 3 günlük (18 saat) bir saha çalışması olarak belirlenmiştir.

 

EĞİTİMİN ÜCRETİ

Eğitim ücreti 850 TL + KDV olarak belirlenmiştir.

Bu tutar 6 saatlik teorik eğitim, 6 saatlik uygulama eğitimi ve 18 saatlik gözlem ve saha çalışmasını, toplamda 30 saati kapsamaktadır.

Ayrıca ücrete, eğitim materyalleri (doküman, gelişim tarama listeleri), çay, kahve ve ikramlar dahildir.

Eğitimi başarıyla bitiren ve eğitim belgesi almaya hak kazanan katılımcılara, istekleri doğrultusunda, Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nde “gölge öğretmen” olarak iş imkanı sunulabilecektir (ailelerden gelen taleplere göre).

Nuh’un Gemisi Gölge Öğretmen Sertifika Programına katılan uzmanlar eğitim sonrasında da eşlik ettikleri çocuklara yönelik uzmanlar tarafından verilecek gözlem, geribildirim ve süpervizyondan faydalanabileceklerdir.

, Eğitim programının kontenjanı 10 kişiyle sınırlıdır.

 

Daha detaylı bilgi için,

– İnternet sayfamızda bulunan “Gölge öğretmen” konulu yazılara başvurabilirsiniz,

– veya 0216 345 09 30 nolu telefon numarasından bilgi alabilirsiniz

Yorum Yapılmamış

Düşüncelerini Paylaş

Yukarı