Floortime terapisi merkezimizde başlamıştır!

Ülkemizde yeni sayılabilecek bir özel eğitim metodu olan Floortime (yerde oyun) terapisi; özel gereksinimli bireylerin güçlü yanlarına ve liderliğine dayanarak çeşitli oyunlar sunan ve iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı olan bir terapi türüdür.

Özel eğitim, gelişimsel problemleri olan veya bireysel özellikler ve eğitimsel yeterlilikler açısından farklı gelişim gösteren bireylere uygun yöntemler, araç-gereçler ve ödül mekanizmaları kullanarak ihtiyaçlar doğrultusunda beceriler kazandırmaya, olumlu davranışları artırmaya ve uygun olmayan davranışları azaltmaya yönelik bir eğitim türüdür. Özel gereksinimli bireylerin değerlendirilmesi, eğitsel ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenmesi sonucunda, uygun özel eğitim metodu kararlaştırılır. Bu anlayış çerçevesinde birçok çocuğun büyük gelişim katettiği yapılan çalışmalarca da görülmektedir.

Bir özel eğitim metodu: Floortime terapi

Floortime terapisi ise; Türkiye’de yeni sayılabilecek bir özel eğitim metodu olarak, gelişimsel özelliklerine ve farklılıklarına göre çocuğun liderliğinde oyuna dayalı bir modeldir. “Yerde oyun” adı verilen bu yöntem, özel gereksinimli bireylerin güçlü yanlarına dayanarak, çeşitli oyunlar sunan ve iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı olan bir terapi türüdür.

Uzmanların çocuğun gelişimini daha iyi anlamaları ve desteklemek için kullanabilecekleri bir yaklaşım olmakla beraber, ailelerin de evde her daim uygulayabilecekleri bir modeldir. Ayrıca aileler ve uzmanlar, Floortime terapisini diğer davranış terapileriyle birleştirebilir veya alternatif bir yaklaşım olarak kullanabilirler.

Floortime; çocuğun sosyal, duygusal ve düşünsel kapasitesinin oluşması için gereken temelleri atmayı hedefler. Bu yöntem belirli bir düzeni-çerçeveyi koruyarak dış dünyayla ortak dikkat sağlamak; başkalarıyla ilişki kurmak ve birliktelik sağlamak; yüz ifadesi ve jestler kullanarak iletişim başlatmak ya da başlatılan iletişime cevap vermek; problem-çözme ve niyet içeren sürekli bir etkileşim sağlamak; ihtiyaçları oyuna yansıtabilmek ve yaratıcılığı kullanabilmek; düşünceler arası köprü kurabilmek ve empatik ilişkiler kurabilmek gibi becerileri amaçlar.

Floortime terapisinin farkı

Floortime’ı diğer modellerden ayıran en önemli özelliklerden biri ise; çocukların çevreden veya kendi bedenlerinden gelen duyuları veya uyaranları nasıl algıladıklarını ve tepki verdiklerini de göz önünde bulundurmasıdır.

Bazı uyaranlara veya duyularını doyurmaya yönelik ortamlarda bulunmak isteyen bir çocuk, bu uyaranları arayacaktır. Bu nedenle Floortime uzmanlarının çocukların duyusal ihtiyaçlarını doğru çözümlemeleri terapinin önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda uzmanların veya aile bireylerinin (tüm eğitenlerin) duygularını kullanarak, çocuğun gelişimsel seviyesine ve bireysel farklılıklarına göre çocukla etkileşime geçmesi bu uygulamada esaslardan biridir.  Bu ilişki sayesinde çocuğun fonksiyonel ve duygusal gelişimini ilerletmek hedeflenir. Floortime terapisi genellikle özel eğitim, fizyoterapi ve konuşma terapisi programlarıyla bir arada yürütülür.

Multidisipliner yaklaşımın uygulandığı merkezimizde, Floortime terapi seansları başlamıştır.

Mert Aydınyılmaz – Psikolog

Yorum Yapılmamış

Düşüncelerini Paylaş

Yukarı