FİZYOTERAPİ NEDİR ?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon, farklı nedenli fonksiyonel kayıp ve fiziksel yetersizlikte hareketin ya da günlük yaşamda kişinin tekrar bağımsız olması ve yaşam kalitesinin arttırılması için kanıta dayalı tedavi yöntemlerini uygulayan bir sağlık bilim dalıdır. Sağlıklı yaşamak ve yaşam kalitesinin artması, herkes için önemli ve hak edilen ihtiyaçtır. Sağlıklı olmak; iyi planlanmış, amaca yönelik, beden ve ruh bütünlüğünü sağlayan doğru ve bilinçli yapılan hareketle arttırılabilir ve fizyoterapi bu konuda katkı sağlayabilir. Bir diğer yaklaşımla fizyoterapi-rehabilitasyon; hasta, engelli veya sağlıklı her yaş grubunda azalan veya kaybolan hareketliliğin tekrar kazanılması ve geriye kalan fonksiyonun arttırılması amacı ile uygulanan tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını, aktivite eğitimlerini ayrıca yardımcı teknolojilerin kullanımını kapsar.

FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI?

Fizyoterapi uygulamaları eski Çin, Yunanistan ve Roma’da başlamış, 19.yüzyılda Hollanda ve İsveç’te geliştirilmiş, 1914-1916 yılları arasında poliomyelit epidemisi ile binlerce çocuğun paralizi olması ve I. Dünya Savaşı sonrası artan engelli sayısı nedeniyle duyulan gereksinim sonucu gündeme gelmiştir. 1813 yılında İsveç’te Royal Central Institute of Gymnastics fizyoterapinin yapıldığı ilk kurumdur. 1887’de egzersiz, masaj ve manipulasyon uygulayan fizyoterapistlerin olduğu bilinmektedir. 1894 yılında bu gün belirlediği etik prensiplerle öne çıkan İngiliz Fizyoterapistler Birliği-CSP (Chartered Society of Physiotherapy) kurulmuş, 1913 yılında ise ilk fizyoterapi okulu Otago Üniversitesinde açılmıştır. Fizyoterapi konusunda bu farkındalık 1917’de atılan önemli adımlarla Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada ve daha sonra tüm dünya ülkelerine yayılmıştır. Etkin çalışmaları ile sürekli gündemde kalan Amerikan Fizik Tedavi Derneği (American Physical Therapy Association) ise 1921’de kurulmuştur.

Fizyoterapi, günümüzde birçok spesifik alana ayrılmış ve bu alanlarda kendini uzmanlaştırmak üzere yoğun çalışmalarda bulunan terapistler bulunmaktadır. Ülkemizde ortopedi ve travmatoloji, nöroloji, nöroşiruji, cerrahi, dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, çocuk hastalıkları, onkoloji, kadın doğum, yoğun bakım ve romatoloji klinikleri, rehabilitasyon merkezleri, endüstri alanları, spor kulüpleri, yaşlı bakım merkezleri ve termal tesisler, sağlıklı kişilerde ise fiziksel uygunluk ve egzersiz, bel ve boyun sağlığı, kadın sağlığı ve halk sağlığı gibi birçok alanda kendini uzmanlaştırmış fizyoterapist çalışmaktadır.

 

FİZYOTERAPİNİN AMAÇLARI NELERDİR?

  • Ağrının azaltılması,
  • Kasların gevşetilmesi,
  • Dolaşımın olumlu yönde etkilenmesi,
  • Enflamasyonun giderilmesi,
  • Hareketi artırılması.
  • Yaralanmayı önleyici koruyucu hizmetler.
  • Fonksiyonların restore edilmesi; hareketin artırılması, kasların güçlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması,
  • İlaç gereksiniminin azaltılması,
  • Postür(duruş) bozukluklarının önlenmesi ve düzeltilmesi olarak sayılabilir.

Çağın getirdiği yeni hastalıklar ve tıbbi olanakların artmasıyla insan ömrünün uzaması sonucu, fizyoterapistlerin büyük rol oynadığı yaşam kalitesine verilen önem her geçen gün artıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarı