2017 yılında Haliç Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun oldu.

2020 yılında Haliç Üniversitesinden Klinik Psikoloji yüksek Lisans programını ”Dijital oyun bağımlılığı ile saldırganlık ve sosyalleşme eğilimi ilişkisinin incelenmesi” isimli tezini tamamlayarak mezun oldu. Öğrencilik hayatı boyunca birçok gönüllü projelerde yer aldı. Surp Pırgiç Ermeni hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi, Florence Nightingale hastanesinde ve Dual Psikolojik Danışmanlık’ da asistan/stajyer psikolog olarak görev aldı. Bu asistanlık sürecinde bağımlılık servislerinde çalıştı ve bilimsel makalelerden çeviriler yapıp derlemeler hazırlayarak kurum sayfalarında aktif olarak yazarlık yaptı. Lisans öğreniminin bir dönemini başarılarından ötürü Erasmus plus programıyla İtalya’da bulunan Universita degli studi dell’Aquila’da okumaya hak kazandı. İtalya’da yaşadığı süreç içerisinde gelişim psikolojisi ve endüstri psikolojisi alanında dersler aldı ve bu dersleri başarıyla tamamlayıp geri döndü. Mezuniyetinin ardından konuşma bozukluğu, işitme kaybı yaşayan birey çocuk ve ailelerine psikolojik destek vermeye başladı. Çeşitli psikolojik testlerin uygulayıcı sertifikalı eğitim programlarına katılmış, Bilişsel Davranışçı Terapi, oyun terapisi, çift terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. Terapilerinde Bilişsel Davranışçı terapi metodunu kullanmaktadır. Konuşma bozukluğu yaşayan bireylerle bireysel ve grup terapileri sürdürmüştür. İleri seviye İngilizce ve A2 seviyesinde İtalyanca dillerini bilmektedir. 2018 yılında Haliç Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul almıştır ve tezini dijital oyun bağımlılıklarının saldırganlık ve sosyalleşme eğilimlerine etkisini araştırmıştır. Şu anda Özel Nuhun Gemisi Aile Danışmanlığı Merkezi’nde özel gereksinimleri olan çocuklar ve ailelerine çeşitli teknikler kullanarak İngilizce ve Türkçe dillerinde danışmanlık sağlamaktır. Yetişkin, ergen, aile ve çocuk olmak üzere farklı yaş grubu ve kategorilerdeki danışanlarına hizmet vermektedir.

Yukarı