2017 yılında Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi aldı. 2018 yılında Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına  başladı. Şu anda ise,« 05-06 yaş Çocuğa Sahip Annelerin Bağlanma Stilleri ile Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Davranış İlişkisinin İncelenmesi » konulu tez çalışmasını tamamlayarak uzmanlığını almıştır.

Ocak-Mayıs 2015’te Kabartma Düşleri Eğitim Merkezi’nde, Şubat-Haziran 2015’te Balıklı Rum Hastanesi’nde, Şubat-Nisan 2017’de Çocuk Filozoflar Akademisi ve Disleksi Merkezi’nde, Şubat- Haziran 2017’de ise Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde staj yaptı.

Eylül 2017 itibariyle, Özel Nuh’un Gemisi Aile Danışma Merkezi’nde uzman olarak çalışıyor. Yaklaşık üç yıldır merkezimizde, farklı gelişim bozuklukları ile çalışmalarını yürüten Gözde Sevinç YUMŞAK, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Reaktif Bağlanma Bozukluğu, Otizm Spektrum Bozukluğu, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Mental Reterdasyon, Down Sendromu, Williams Sendromu, L1 Sendromu gibi çeşitli vakalar üzerinde uzmanlaşmıştır.

Aynı zamanda Çocuk ve Ergenler ile Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ve teknikleri ile ; Obsesif Kompulsif Bozukluk, Kaygı Bozukluğu, Depresif Bozukluk ve Davranış Problemleri üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Türk Kızılay’ın “81 il 81 Anaokulu” isimli sosyal sorumluluk projesinde görev alan Gözde Sevinç Yumşak; 2013-2017 yılları arasında TPÖÇG Uluslararası Psikoloji Kongresi (Hasan Kalyoncu Üniversitesi), Okul Penceresinden Yansıyanlar Sempozyumu “Çocuk, Ergen Depresyonu ve Okuldaki Görünümleri” (Irmak Okulları), Art Terapi, Türkiye’de Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri, Öteki’siz Psikoloji Atölyesi, Analitik/Jungiyen Psikoloji Atölyesi, Dünya Eşzamanlı Sosyodrama, Cinsel Kimlikler ve Yönelimler, Cinsel Travma, Yas ve Melankoli, Disosiyasyon ve Travma başlıklı seminer ve konferanslara katıldı.  AGTE Gelişim Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Kelime Söyleyiş Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Cattel 2A Zeka Testi, Cattel 3A Zeka Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Okula Hazıroluşluk Testi, Porteus Labirentleri Testi, Kent E.G.Y Zeka Testi, Cat, Yale- Brown OKB Ölçeği, Bender Gestalt Görsel Algı, Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Resim Yorumlama Testleri, Kinder Angst Korku Testi, Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Envanterleri, Burdon Dikkat Testi, Sınav Kaygısı Ölçeği, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Çocuklar için Anksiyete Ölçeği, Çocuklar için Depresyon Ölçeği, Çocuklar için Kaygı Bozukluğu Ölçeği, Çocuklar için DEHB Ölçeği, Beier Cümle Tarama Testleri, Kimdir Bu?, Kime Göre Ben Neyim?, Tedbir Ülkesi, Otobiyografi testlerini başarıyla yürütmektedir. Aldığı eğitimler  Çocuk, Ergen ve Aileleri ile Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teori ve Teknikleri Uygulamalı Eğitimi, Çocuk ve Ergen Psikolojik Bozukluklarını Tanıma Amaçlı Klinik Görüşme, Bilgi Toplama ve Kriz Değerlendirme Eğitimi, Çocuk ve Ergenlerde Görülebilen Davranış Problemleri için Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamalı Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Çocuk ve Ergenlerde Görülen Depresif Bozukluklarda Uygulanması Eğitimi, Çocuk ve Ergenlerde Görülen Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapinin Uygulamalı Eğitimi, Çocuk ve Ergenlerde Görülen Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulamalı Eğitimileri kapsamaktadır.

Kendisi psikolog/aile danışmanı ve merkezimizin sorumlu müdür’ü olarak çalışmalarını bizimle yürütmektedir.

Yukarı