Ayfer Şahin, İstanbul doğumlu ve bir çocuk annesidir. Newport International University Davranış Bilimleri bölümü ve Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünü tamamlamıştır.  İstanbul Psikoloji Enstitüsünde eğitimlere katılmış, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde özel eğitim programını tamamlamıştır. Turkcell’in Görme engelliler için yürüttüğü ‘’ Engelsiz yaşam ‘’ projesi, Türkiye otizm meclisi projeleri ve otizm çalıştayının yürüttüğü projelerde yer almıştır. Yaygın gelişimsel bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, otizm, az gören

terapisi, zihinsel engellilik ve özel gereksinimli çocuk ve ergenler çalıştığı alanları

kapsamaktadır.  Yaygın gelişimsel bozukluk ve dil gelişiminde çalışmalar yapan özel eğitim kurumunda stajını

tamamladıktan sonra Yörünge Psikolojik danışmanlık merkezi, Beyaz Düşler özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, Güneş otizm özel eğitim merkezi, Zerev zihinsel engelliler lisesinde çalışmıştır. ABA-Uygulamalı Davranış Analizi, Wisc-r zeka testi, MMPI- Minnesota Multiphasic Personality Inventory testi, Bilişsel davranışçı oyun terapisi, Metropolitan okul olgunluğu testi, Bender Gestralt Görsel Motor Algılama, Benton Görsel Bellek, Kent Egy, Porteus

Labirentleri, House Tree Person, Madtz, Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler, Beier ve Rotter Cümle Tamamlama testleri eğitimini almıştır.  

 

Yeni anne olmanın heyecanına yaşamakta ve hepimize de yaşatmaktadır. Çalışmalarına hem çalışanlara yardımcı olarak hemde ofis içi bütün problemlerimizi çözerek ve halkla ilişkiler konularında da desteğini esirgemeyerek bizlerle çalışmalarını sürdürmektedir.

Yukarı