• cocuk-oyun

Çocuklar oynayarak öğrenir

 

Ipad ile erken yaşlarda oyun oynamak, sanıldığının ve yüceltildiğinin aksine çok kolay öğrenilir. Asıl önemli olan başkalarıyla oynayabilme becerisidir.

Başkalarıyla oynama becerisi, sonradan gelişen karmaşık bir beceridir. Başkalarıyla oyun oynama becerisi: sıra bekleyebilme, işbirliği yapma ve diğer çocuklarla anlaşabilmeyi gerektirir.

Bebeklik çağlarından okul öncesine oyun yoluyla;

  • Büyük ve küçük kasların koordinasyonu gelişir.
  • Farklı deneyimlerle değişik alanlarda uygulama becerielri gelişir.
  • Paylaşma, işbirliği, yardımlaşma ve isteklerini erteleyebilme, sırasını bekleyebilme gibi sosyal etkileşim becerlerini geliştirir.
  • Dinleme ve konuşma becerilerini destekler.
  • Problem çözebilme ve yaratıcı düşünebilmeyi gerçekleştirir.
  • Olumlu benlik kavramı gelişir.
  • Kendisine ve ve ait olduğu sosyal gruba değer vermeyi öğrenir.
  • Oyun yoluyla çocuklar değişik bakış açılarından bakmayı öğrenirler.  Oyun yoluyla değişik roller alır, “miş gibi” yaparak değişik karakterleri deneyimlerler.

Oyun oynamak için çocukların neye ihtiyacı vardır?

Çocukların oynaması için pahalı ya da ille de zeka geliştirici oyuncaklara gereksinimi yoktur.

Çocukların en önemli oyuncağı çevresindeki ya da okulundaki arkadaşları, anne babası ya da çevresinde onunla sürekli ilgilenen diğer yetişkinlerdir. Çocuklar, arkadaşları ve yetişkinlerle vakit geçirmekten, onlarla yüzyüze iletişimde bulunarak öğrenmekten çok hoşlanırlar. Evde her gün kullanılan kutular, tahta kaşıklar ya da plastik kaplar gibi materyallerle bile oyun oynamak, pahalı oyuncakları aratmayacak kadar  etkilidir.

Çocuklar, “Ne yapacağım, niçin yapacağım, nasıl yapacağım?” sorularına oyun yoluyla cevap ararken problem çözme becerileri, yaratıcı düşünme becerileri ve daha önceden öğrendiklerini yeni oyunlarına transfer ederek geliştirmeleri de üst düzey bilişsel süreçlerdir.

Çocuğun kendi yaptığı işi değerlendirmesi, eksikliklerini ya da yanlışlarını görmesi, kendini geliştirebilmek için uygun yolları bulabilme becerisi hep aktif oyunla gerçekleşir.

Her çocuk oynayarak öğrenir. Diğer bir değişle oyun çocukların olmazsa olmaz en iyi  eğitim ve öğrenim ortamıdır.

Ayşim İncesulu

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı

Psikolojik Danışman Rehber

Class Activities

Category:

Tarih : 25 Ara 2014

Yukarı