COVİD-19 Sürecinin Çocuklar Üzerindeki Psikolojik Etkileri

COVİD-19 Sürecinin Çocuklar Üzerindeki Psikolojik Etkileri

Çin’de başlayan ve tüm dünyayı hızlıca etkisi altına alan Covid-19 pandemisi farklı ülkelerde, mevcut ulusal sağlık politikalarına bağlı olarak farklı izolasyon süreçlerinin uygulanmasına sebep olmuştur ve bu durum sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik birçok etkiyi beraberinde getirmiştir (AŞKIN, BOZKURT ve ZEYBEK, 2020).

Yakınlarımıza veya bize bir şey olacak korkusu depresyon, kaygı, anksiyete ve travmatisyonu birlikte getirmiştir. Bu da pandemi anında ve sonrasında psikolojik müdahalelerin gerekliliğini ortaya koymuştur. Pandemi her yaş aralığını farklı şekilde etkilemiştir. Örneğin çocuklar doğal afet ve pandemi gibi olağanüstü durumlarda yetişkinlere kıyasla ruhsal ve duygusal gelişimlerini ve değişimlerini tek başlarına idare edemezler bu nedenle bu durumlardan önemli ölçüde etkilenirler (Schonfeld ve Demaria, 2015).

Araştırmacılar pandemik hastalıklar sırasında izole edilen veya karantinaya alınan çocukların akut stres bozukluğu, uyum bozukluğu ve yas tutma olasılıklarının daha yüksek olduğunu gözlemlemiştir (LUI vd., 2020). Çocukların psikolojik sağlığı ve gelişimi açısından sosyal beceriler oldukça önemlidir çünkü çevreleriyle dengeli bir biçimde yaşamasını sağlar ve ifade becerilerini arttırır. Çocuklar izolasyon sebebiyle parklardan, oyun evlerinden, okuldan ve arkadaşlarından uzak kalmışlardır. Yapılan araştırmalarda çocukların yaş grupları veya gelişim dönemleri gösterdikleri tepkiler üzerinde de farklılık göstermektedir. Sıklıkla okul öncesi yaş grubu çocuklarda isteksizlik, oyun üretmede  zorluk, parmak emme, tuvalet kazaları gibi kronolojik yaş ve gelişimi ile uygun olmayan davranışlar gözlenmiştir. Okul çağındaki çocuklarda, evde sıklıkla vakit geçirmeleri sebebi ile kardeşlerle sorun yaşama, saldırganlık ve bunun getirdiği huzursuzluklar yaşanabilir. Semptomları sürekli duymaları sebebi ile psikosomatik şikayetleri olabilir. Hayatlarındaki düzensizlik uyku problemlerini ve sorumluluklarından kaçınmayı beraberinde getirebilir. Ergenlerde ise ek olarak daha hırçın benlik bulanımı, sosyal medya kullanımı artışı ve konsantrasyon da eksiklikler de yaşanabilir.  Hastalık sebebiyle ebeveynlerinden ayrılan veya onları kaybeden çocuklar korku ve anksiyete yaşayıp psikiyatrik sorunlara daha duyarlı olurlar.
Sprang ve meslektaşları (2013) İzole durumundaki çocukların % 30’u travma sonrası stres bozukluğu gibi bir takım psikolojik sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtmiştir. Uzun süre evde kalan çocuklar ve ebeveynler farklı aktivite üretmede zorluklar yaşayabilirler.  .Ebeveynler çocuklar için dengeli ve düzenli bir yaşam biçimi sağlamak isteseler de pandemi döneminde alınan önlemler kapsamında bunu yapmak zorlaşabilir. Bu bağlamda çocukların psikolojik gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için ebeveynlere önemli rol düşmektedir. Bu konuda zorlanan çocuk ve ebeveynler ruh sağlığı uzmanlarından destek alması süreci kontrollü bir şekilde atlatmada önemlidir.

KAYNAK

BOZKURT, Y., ZEYBEK, Z., & AŞKIN, R. COVİD-19 PANDEMİSİ: PSİKOLOJİK ETKİLERİ VE TERAPÖTİK MÜDAHALELER. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318. ISO 690

ÇALIŞKAN, Y. COVİD-19 PANDEMİSİ VE KARANTİNA SÜRECİNDE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI. Medical Research Reports3(Özel Sayı), 149-154.

Jiao, WY, Wang, LN, Liu, J., Fang, SF, Jiao, FY, Pettoello-Mantovani, M., & Somekh, E. (2020). COVID-19 Salgını Sırasında Çocuklarda Davranışsal ve Duygusal Bozukluklar. The Journal of pediatrics , 221 , 264–266. E1. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.03.013

Liu, J. J., Bao, Y., Huang, X., Shi, J., & Lu, L. (2020). Mental health considerations for children quarantined because of COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health4(5), 347-349.

Schonfeld, D. J. & Demaria, T. (2015). Providing psychosocial support to children and families in the aftermath of disasters and crises.  Pediatrics,  136(4), e1120-e1130.

 

Hazırlayan: Stajyer Psk. Kimya YAVUZ

Yorum Yapılmamış

Düşüncelerini Paylaş

Yukarı