Çocuklar oynayarak öğrenir

Ipad ile erken yaşlarda oyun oynamaya başlamak, sanıldığının ve yüceltildiğinin aksine çok daha kolay şekilde öğrenilir. Asıl önemli olan şey ise başkalarıyla oynayabilme becerisidir.

Başkalarıyla oynama becerisi, sonradan gelişen çok karışık bir beceridir. Başkalarıyla oyun oynama becerisi: sıra bekleyebilmeyi, işbirliği yapmayı ve diğer çocuklarla anlaşabilmeyi de gerektirir.

Bebeklik çağlarından okul öncesine oyun yoluyla;

  • Büyük ve küçük kasların arasındaki koordinasyon gelişir.
  • Farklı deneyimler ile değişik alanlarda uygulama becerileri gelişir.
  • Paylaşma, işbirliği, yardımlaşma ve isteklerini erteleyebilme, sırasını bekleyebilme gibi sosyal etkileşim becerilerini geliştirir.
  • Dinleme ve konuşma becerilerini destekler.
  • Problem çözebilme ve yaratıcı düşünebilme imkanı sağlar.
  • Olumlu benlik kavramında çok önemli gelişmeler gözlemlenir.
  • Kendisine ve ait olduğu sosyal gruba değer vermeyi öğrenir.
  • Oyun yoluyla çocuklar değişik bakış açıları ile bakmayı öğrenirler. Oyun yoluyla “miş gibi” yaparak ve değişik rolleri canlandırarak değişik karakterleri tecrübe etme deneyimine sahip olurlar.

Oyun oynamak için çocukların ne gibi şeylere ihtiyacı vardır?

Çocukların oynaması için pahalı ya da ille de zeka geliştirici oyuncaklara gereksinimi yoktur.

Çocukların en önemli oyuncağı çevresindeki ya da okulundaki arkadaşları, anne babası ya da çevresinde onunla sürekli ilgilenen diğer yetişkin kişilerdir. Çocuklar, arkadaşları ve yetişkinlerle vakit geçirmekten, onlarla yüz yüze iletişimde bulunarak öğrenmekten çok hoşlanırlar. Evde her gün kullanılan kutular, tahta kaşıklar ya da plastik kaplar gibi materyallerle bile oyun oynamak, pahalı oyuncakları aratmayacak kadar büyük etkiye sahiptir.

Çocuklar, “Ne yapacağım, nasıl yapacağım, niçin yapacağım, nerede yapacağım, ne zaman yapacağım?” sorularına oyun yoluyla cevap ararken problem çözme becerileri, yaratıcı düşünme becerileri ve daha önceden öğrendiklerini yeni oyunlarına transfer ederek geliştirmeleri de dolaylı yoldan üst düzey bilişsel süreçlerdir.

Çocuğun kendi yaptığı işi değerlendirmesi, eksikliklerini ya da yanlışlarını görmesi, kendini geliştirebilmek için uygun yolları bulabilme becerisi hep aktif oyun oynayarak gerçekleşir.

Çocuklar oynayarak öğrenir. Diğer bir şekilde değişle oyun alanı çocukların olmazsa olmaz en iyi eğitim ve öğrenim ortamıdır.

Ayşim İncesulu
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı
Psikolojik Danışman Rehber

 

Yorum Yapılmamış

Düşüncelerini Paylaş

Yukarı