Cerebral Palsy hastalık değil, beyin hasarına bağlı oluşmuştur

Sıklıkla CP diye de anılan Cerebral Palsy; ilerleyici olmayan, kalıcı, beyin hasarına bağlı motor fonksiyon bozukluğu ya da kaybı olarak ta açıklanabilir. Doğum öncesi, doğum anı ya da doğumdan sonra oluşmuş bu beyin hasarı ya da beyin gelişimine etki de bulunan bu durum, bedenin hareket, motor kontrol, kas tonusu, kas koordinasyonu, refleksler, denge, postür, ince motor, oral motor fonksiyonunu, kaba motor becerileri etkileyebilir. Bunların dışında diğer nörolojik kayıplar da bu tabloya eşlik edebilir; görme, işitme problemleri gibi.

CP’li cocuklarda motor fonksiyon kaybı görülür. Hareket disfonksiyonun tipi, kaç ekstremitenin (uzuv) katıldığı bozukluğun şiddeti ve eşlik eden diğer bozukluklar çocuktan  çocuğa değişkenlik gösterir.

CP kasları etkiler ve kişinin kaslarını kontrol etmesini engeller. Kaslar ya çok kasılır (spastisite) ya da az kasılır (hipotonus) ya da kas tonusu devamlı şekilde değişkenlik gösterir (distonik, atetoit.)

CP’de denge, postür, koordinasyon da etkilenir .

Görme, işitme, zeka, dil-konuşma, duyu-algı problemleri, diş-damak problemleri de tabloya eşlik edebilir.

Cerebral Palsy ile ilgili olarak sıklıkla merak edilen soruların cevapları

 • Her Cerebral Palsy vakası o kişiye özeldir. Her birey kesinlikle kendi içinde değerlendirilmelidir.
 • CP, ölümcül bir hastalık değildir; çocuğun doğum sırasında ciddi bir durum yaşaması ve duruma eşlik eden ek sağlık sorunu haricinde hayati tehlike içeren bir unsur yoktur.
 • CP’de beyindeki hasar iyileştirilemez, kalıcıdır; CP’nin yol açtığı bozukluklar, fonksiyon kayıpları tedavi ve terapilerle giderilebilir.
 • CP ilerleyici bir hastalık değildir. Herhangi bir sebebten oluşmuş beyindeki hasar ilerlemez, daha fazla bir hasar oluşmaz (Hasarı tetikleyici başka bir durum olmadıkça.)
 • CP bulaşıcı değildir.
 • CP bir hastalık değildir, beyin hasarına bağlı oluşmuş bir durumdur.
 • CP yönetilebilir, uysallaştırılabilinir. Doğru tedavi, terapi, cerrahi, ilaç ve asiste edici araçlarla çocuğun potansiyelini maksimum şekilde kullanması sağlanabilir, kısıtlılıklar giderilebilir ve böylece yaşam kalitesi arttırılır.

Cerebral Palsy’nin tedavisi nasıldır?

Genel olarak terapi, yardımcı cihazlar öncelikli tedavi yöntemidir. Buna çocuğun durumuna bağlı olarak ilaç tedavisi ve cerrahi müdahaleler de eşlik edebilir.

CP tedavisindeki ana amaçlar şunlardır:

 • Hareketliliği en iyi hale getirmek, bağımsızlığı en üst düzeye getirmek, günlük yaşam aktivitelerini ve sosyal becerilerini geliştirmek, iletişim becerilerini ve öğrenme potansiyelini arttırmak.
 • Doğru, etkin ve yoğun bir fizyoterapi programıyla çocuğu maksimum hareket seviyesine getirmek, kaba ve ince motor becerilerini arttırmak, limitasyonları gidermek ve oluşabilecek deformiteleri önlemek.

CP’de fizyoterapinin önemi nedir ?

CP’de etkilenmiş olan hareketlilik, postür, fonksiyon, denge sorunları her çocukta farklı derece ve çeşitlilikte olacaktır. Fizyoterapi o çocuğun ihtiyacı olan koordinasyonu, kas gücünü, esnekliği, dengeyi, motor fonksiyon seviyesini ve bağımsızlığını arttıracak programı çizip uygulayacaktır.

Çocuğu motor, duyusal, sosyal, emosyonel, iletişimsel olmak üzere kapsamlı şekilde gözlemleyerek başlayan bu süreç, terapistin çocuk için öngördüğü en uygun egzersizler, aktiviteler, asiste ve adapte edilmiş cihazlarla sürdürülür ve hareketi başarması sağlanır.

Fizyoterapide amaç çocuğun engellerine odaklanmak değil, varolan kapasitesini pozitif yönde kullanmaktır.

Fizyoterapideki amaçlar şunlardır:

 • Fiziksel limitasyonların üstesinden gelmek
 • Eklem açıklığını arttırmak
 • Hareket için en uygun kas tonusu kazandırmak (hipotonikse kas tonusu arttırılmalı , spastitise mevcutsa kas tonusu azaltılmalı, distonikse kas tonusu regüle edilmelidir.)
 • Serbest zaman aktivitelerini arttırmak
 • Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmesini sağlamak
 • Bağımsızlığını arttırmak
 • Olası kontraktürleri ve deformiteleri önlemek
 • Çocuk ve aileye gerekli cihazları önermek ve kullanmaları için eğitmek
 • Duyusal uyarıları sağlamak
 • Postürü geliştirmek
 • Yürümeyi iyileştirmek
 • Ağrı ve rahatsızlıkları en aza indirmek

Terapi ne zaman başlanmalıdır?

Fizyoterapi tanı konduktan sonraki en kısa sürede başlamalı, yoğun efektif şekilde uygulanmalı ve evde desteklenmelidir.

 

Tuğba Karabulut

Fizyoterapist – NLP Eğitmeni

Yorum Yapılmamış

Düşüncelerini Paylaş

Yukarı