Günümüzde bilinçli anne babalar daha hamilelik döneminden başlayarak psikolog ve pedegoglardan destek almaktadır. İhtiyaç duydukları konularda uzman görüşü alarak çocuklarını yetiştirmektedirler. Sadece tedavi amacı ile değil, çocuğun yaşına ait bazı özellikleri bilmek, anlamak için tercih etmektedirler.

Bazı durumlarda, problemler anne-baba tutumlarının düzenlenmesi ile ortadan kalkabilecekken, zaman geçtikçe kalıcı bir hal alan ve kendi çabaları ile çözümlenemez hale gelebilir. Dolasıyla, aileler yaşanan sıkıntının kaynağını, sıkıntıyı devam ettiren faktörleri ve çözüm yollarını bulmak için de bir çocuk psikoloğuna başvurabilirler.

Her çocuğun kişilik özellikleri farklı olmasına rağmen, geçmeleri gereken ortak gelişim basamakları aynıdır. Çocuk psikoloğu, çocuğun gelişimsel dönemini takip ederek, sorunlarını  ifade etmesini, duygularını tanımasını, sorunlarına bir uzman eşliğinde çözüm bulmasına ışık olur. Çocuklarımız biz farkında olmadan evde, okulda ya da girdikleri sosyal ortamlarda çözümsüz kalıp, olumsuz düşünceler ve duygular içerisinde olabilirler. Bu süreçte yaşanan stresle birlikte çeşitli fiziksel belirtiler, uyku düzensizliği, iştahta değişim, sık hastalanma gibi şikayetler ortaya çıkabilir.  Kaygı, üzüntü, gerginlik, suçluluk.yetersizlik gibi olumsuz duygular hissedebilirler. Bu olumsuz düşüncelerle büyüyen çocuğun günlük yaşantısının işleyişinde de aksaklıklar ortaya çıkabilir. Çevresindeki insanlarla ilişkilerinde sorun yaşayabilir ve kendilerini umutsuz ve çaresiz görebilirler. Her dönem oluşabilecek ve desteğe ihtiyaç hissettirebilecekleri konular; özgüven yetersizliği, çekingenlik, uyum sorunu, takıntılar, ebeveyn/kardeş kaybı, boşanma, davranış bozukluğu, yalan söyleme, çalma, tırnak yeme, disiplin sorunu, inatçılık, hırçınlık,davranış problemleri, arkan zorbalığı olabilmektedir.

Merkezimizde verilen psikolojik danışmanlık hizmeti tüm bu konuları, çocuk ve gençlerin, gerek okul, gerekse evlerindeki günlük yaşamlarında karşılaştıkları değişik durumlarla baş edebilmelerini sağlayan yardım sürecini kapsamaktadır. Bu yardım süreci çocukların kendilerini anlamaları, farkındalık kazanmaları, problemlerini tanımlayıp çözüm üretmeleri, bunlarla ilgili kararlar almaları ve uygulama becerilerinin kazandırılması, çevreyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olabilmeleri için uzman kişiler tarafından verilen profesyonel bir yardım sürecidir.

Danışma sürecinde, psikolog, konuşarak çocuğun sorununu tespit edecek ve daha sonra kendi çözüm kaynaklarını keşfetmesine yardımcı olacaktır.

Yukarı