ozel egitim

Özel Eğitim

Özel eğitim Türkiye’de yeni gelişen bir branştır ve özel gereksinimli çocuklar için uygulanan bir eğitim türüdür. Özel gereksinimli çocukları, nörolojik olarak hasar görmüş veya fiziksel – bilişsel olarak problemleri olan, öğrenmekte güçlük çeken veya yaygın gelişimsel bozukluk gösteren çocuklar olarak tanımlayabiliriz.

Özel gereksinimli çocuklar özel eğitimlerden yararlanırlar. Bu şekilde sosyal hayata ve topluma daha rahat entegre olurlar. 

Özel eğitim sonucunda; Asperger sendromu, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), dezentegratif bozukluk, atipik otizm, Rett sendromu gibi yaygın gelişimsel bozukluk ile gelişimsel gerilik, öğrenme güçlüğü, dikkat bozukluğu, hiperaktivite, üstün zeka ve yetenek gösteren çocuklarımız bireysel özellikler ve eğitimsel yeterlilikler açısından farklı gelişim gösterirler. Bu “özel” çocuklarımızın desteklenmeleri açısından özel eğitim almaları gerekir. Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nde uzmanlar tarafından çocuklara, yeterliliklerine ve gelişim özelliklerine uygun bilimsel yöntemlerle eğitimler ve terapiler verilir.

Özel Nuh’un Gemisi Aile Danışma Merkezi’ne başvurduğunuzda, çocuğunuzun özel eğitim ihtiyaçları görüşülür, gerekli değerlendirmeler yapılır, okul öncesi veya okul çağındaysa öğretmenleriyle görüşmeler gerçekleştirilir. Ardından çocuğun duygusal, bilişsel, sosyal ve akademik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanarak ve bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler aracılığıyla uygulanır. Eğitim programları oluşturulurken çocuk, ailesi ve çevresinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ev, okul, diğer sosyal yaşam alanları gibi gerekli her ortamda bu uygulamalar devam eder.

Merkezde özel gereksinimli çocukların bireysel gelişimlerini ve toplumla bütünleşmelerini en üst düzeye taşımak adına kaynaştırma eğitimleri yapılır; bu eğitimlerde öğretmen, müdür ve okul ile işbirliği kurulur. Ailelerin istekleri doğrultusunda ev programları da oluşturulur.

Eğitimlerin yoğunluğu çocuğun ihtiyaçlarıyla orantılı olarak değişir. Çocuğun hafif düzeyde eğitime ihtiyacı varsa haftada 2-3 seans yeterlidir. Ama çocuğun yoğun bir eğitime ihtiyacı söz konusuysa haftada 40 saate kadar eğitim önerilir.

Özel Nuh’un Gemisi Aile Danışma Merkezi‘nin uzmanları tarafından yoğun eğitim ve değerlendirmeler sonucunda yetiştirilen gölge öğretmenler, ailelere eğitim, dil ve iletişim, öz bakım, günlük yaşam ve serbest yaşam alanlarında destek olur.

Çünkü Özel Nuh’un Gemisi Aile Danışma Merkezi; aileler, eğitimciler ve tüm uzmanlar arasındaki eş güdümün terapinin vazgeçilmez, bütüncül bir ekip çalışmasının ise uzun vadeli ve kalıcı başarının anahtarı olduğuna inanır.

Yukarı