oyun terapisi

Oyun Terapisi 

Oyun terapisi oyuncakları kullanarak çocukların kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olan gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyun ve oyuncakları kullanılarak çocuklarla iletişim kurmaya, kendilerini ifade edebilmelerine, sorunlarını çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine odaklanan özel bir süreçtir. Oyun terapisti ile çocuk arasında kurulan güvenli ilişki neticesinde, çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için değişik türde oyuncaklar sunulur. Bu oyuncaklar vasıtasıyla, ayrıca sanat, drama ve fantezi içeren oyunlar yoluyla çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için fırsatlar yaratılır. Bu terapinin amaçı çocukların duygularını ifade etmesini kolaylaştırmak, kendilerine güvenlerini ve duygusal yeterliliklerini sağlayabilmek ve yaşanmış travmatik olayların yarattığı anksiyeteyi azaltmak, çok daha sağlıklı ilişkiler kurmak, yerinde ve uygun davranmanın önemini göstererek  çocukların hayatın akışında da bu şekilde davranmalarını sağlamaktır.

 

Oyun terapisindeki oyun ile oyun gruplarındaki oyun birbirinden farklıdır. Oyun terapisinde çocuklar teröpatik açıdan uygun olarak seçilmiş oyun materyallerinin bulunduğu oyun odasında, oyun boyunca kendilerini ifade ederler ve kendi duygu, düşünce ve deneyimlerini keşfedebilecekleri bu güvenli ilişki ortamında doğal bir iletişim kurarlar. Oyunu önemsiz bir eğlence gibi algılamamak gerekir, önemli derecede anlam ve ifade içerir. Terapi süresince terapist çocuğun hislerini, isteklerini kabul eder, ama aynı zamanda sınırları anlatır; çünkü sınırlar çocukların fiziksel ve duygusal açıdan güvende hissetmesini sağlar. Çocuk merkezli oyun terapisinin hedefleri çocuğun daha olumlu bir benlik kavramı geliştirmesi, daha fazla benlik sorumluluğu ve içsel denetim kazandırmak, daha çok kendini kabul etmesi, kendi kararlarını verebilmesi, kontrol duygusunu yaşaması ve daha çok kendine güvenir hale gelmesidir. 

Özetlersek, çocuğun iç dünyasını anlamak, duygusal problemleri ile başa çıkmasını sağlamak, yaşadığı sıkıntılara alternatifler ve çözümler üretmek oyun terapisinin en önemli hedefleridir.

Depresyon, takıntılar, kaygı bozuklukları, cinsel ve fiziksel istismar, travma, boşanma, mükemmeliyetçi tutumlar, alt ıslatma, mastürbasyon, yemek, uyku gibi duygusal ve davranışsal problemler yaşayan çocuklarla çocuk merkezli oyun terapisiyle çalışılabilir. Bunun yanı sıra dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarla da yapılandırılmış oyun terapisi ile çalışılabilir. Belirlenmiş aktiviteler ve uygulamalar yapılarak seans terapist tarafından yapılandırılır.  Çocuk merkezli oyun terapisi 2-12 yaş aralığında çocuklar ile yapılabilir.

 

 

Yukarı