duyu butunlemesi

Duyusal-Bilişsel Entegrasyon Destekleme Programları

Bazı kişiler de duyusal/hissi algılama ve motor yanıt arasındaki akış bozulmuş ise, günlük yaşam aktivitelerinde problem yaşanır. Ancak, bu akışı/çözümlemeyi sağlacak çalışmalar yapıldığında çocuğun dış dünya ile olan etkileşimi de artmış olur. Bu tür sorun yaşayan, çevredeki uyaranlardan kaçınma veya daha fazla olması eğilimi gösteren,(örneğin yüksek ses, parlak ışık gibi) çocuklarda öğrenme güçlükleri ve davranış problemleri görülebilinir.  Bunlara engel olmak veya çocuğun yaşam kalitesini bunlara tahammül edebilecek duruma getirmek için, denge, vücut farkındalığı, tat, koku, taktil (dokunma), görme, işitme duyularını geliştirecek aktiviteler çalışılarak çocuğun kaba ve ince motor hareketleri, kognitif (bilişsel), sosyal, emosyonel ve iletişimsel becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Unutmayın “her kişi öğrenir”, sadece bilginin işlenebilmesi için ona uygun adapte edilmiş bir eğitimin verilmesi gerekmektedir. Eğitim programlarımız eğlenceli aktiviteler ile yönlendirilen ve yetenekleri doğrultusunda mücadele etmesini, yeni şeyler keşfetmesini, başarıya ulaşmasını ve böylece daha ileri beceriler için cesaretlenmesini sağlar. Programlarımız sayesinde amaç aktif, anlamlı ve keyifli yollarla kişinin çevreden aldığı girdilere fonksiyonel bir şekilde cevap oluşturmasını sağlamaktır. Zaman içinde kazanılan beceriler ev, okul ve sosyal çevrede de kullanmaya başlanır.

Tüm bu çalışmalar sosyalleşme, yemek yeme, giyinme, uyku düzeni, kendini ifade edebilme gibi bir çok alanda kişinin yaşantısında bağımsızlık kazanmasına ve yaşam kalitesinin artmasını sağlar.

En ideal çalışma, aile merkezli bir çalışmadır. Uzmanlar rehberliğinde tüm çalışmaların eve uyarlanması ve anne- baba tarafından evde tekrar edilmesi daha hızlı ve etkin biçimde çocuğun gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.

Yukarı